Medelklassen - 200 år i samhällets mitt

06 mars 2024, kl: 18:00

Arr: Tjänstemännens socialdemokratiska förening

Välkommen på föreläsning och diskussion med Tjänstemännens socialdemokratiska förening på Göteborgs litteraturhus! Medelklassen har på senare år hamnat i den politiska debattens centrum. Vissa älskar att hata den, politiker gör allt för deras röster. Allt fler identifierar sig som medelklass, men få är stolta att tillhöra den.

I Medelklassen – 200 år i samhällets mitt synar ekonomhistorikern Lovisa Broström den svenska medelklassens utveckling från 1800-talet och framåt. Hon diskuterar olika teorier om medelklassen och hur begreppet har skiftat innebörd över tid. Boken utmynnar i en kritik av den samtida vänsterns tendens att ersätta klassanalys med slentrianmässig kritik av medelklassens livsstil, och ett övertygande argument för en ny klassallians mellan arbetare och tjänstemän – likt den som möjliggjorde den svenska välfärdsstatens framväxt.

Lovisa Broström är lektor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, och forskar om välfärd, fattigdom och klass. Disputerade 2015 på en avhandling om socialbidrag under 100 år i Sverige.

Fri entré, ingen föranmälan.