Medlemsmöte föreningen Göteborgs Litteraturhus

14 september 2021, kl: 17:00

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Varmt välkomna på medlemsmöte och extrainsatt årsmöte för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus. Vi kan vara 25 personer på plats på mötet, osa till sofia.grasberg@www.goteborgslitteraturhus.se. (Kallelsen är utskickad per mejl också.)

Från kl 16.30 finns det burritos och något att dricka att till.

 

Dagordningar tisdagen den 14 september

 

Dagordning medlemsmöte kl 17.00-17.45

1. Mötet öppnas, val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Presentationer av medlemsansökningar
5. Inval nya medlemmar.
6. Kort information om höstens planer samt gällande restriktioner för offentliga program i lokalen.
7. Mötet avslutas
Dagordning extrainsatt årsmöte 14/9 kl 17.45-18.00
1. Mötet öppnas, val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Val av justeringspersoner.
4. Val av ny suppleant i styrelsen.
5. Beslut om ändring i föreningens stadgar. Det handlar om ett förtydligande. Styrelsen föreslår mötet att sista meningen i paragraf 2 i våra stadgar formuleras om på följande sätt: ”Beteckningen Göteborgs Litteraturhus står för en förening men också för en allmän samlingslokal som inryms i Lagerhuset.”
Årsmötet i mars biföll förslaget, men det behöver även tas upp på detta extrainsatta årsmöte innan ändringen kan införas i stadgarna.
6. Mötet avslutas.