Medlemsmöte föreningen Göteborgs Litteraturhus

22 september 2020

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Medlemmar i Göteborgs Litteraturhus kallas till medlemsmöte:
Tisdag den 22 september kl 17.00-18.00

 

En viktig nyhet är att vår ordförande Jesper Eng avgår i förtid på grund av nya (spännande) jobb och projekt som inte går att kombinera med ordförandeposten. Styrelsens förslag är att omfördela rollerna i befintlig styrelse fram till årsmötet i mars 2021. Styrelsen föreslår att fram till mars välja Åsa Hedberg Karlsson till ny ordförande, Nils Olsson till vice ordförande, Meri Alarcon till kassör och Ellinor Broman (tidigare suppleant) till ledamot.

Smörgås (inplastad), kaffe och lite godsaker (även dessa förpackade) serveras från kl 16.45.

Vi kan vara max 25 personer närvarande i rummet, och det kommer också finnas möjlighet att delta digitalt, via zoom. 

 

Dagordning 22/9:

1. Mötet öppnas, val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Val av ny ordförande i styrelsen.
5. Presentation av ansökande föreningar och organisationer som söker medlemskap vid detta tillfälle. Medlemsansökningarna hittar finner ni i länk här nedan. Det kommer även finnas utskrifter på plats.
6. Inval nya medlemmar
7. Kort avstämning, information om några av föreningens aktuella projekt och program:
– Hur ser det ut i era verksamheter detta pandemiår, finns det behov eller frågor ni vill lyfta i anslutning till covid-19? Här finns föreningens information till medlemmar, arrangörer och besökare kring vilka regler som gäller för verksamhet i litteraturhuset i höst.

Kort information om saker som är på gång i höst och framöver:

-Arbetet med stadens ansökan UNESCO-city of literature
-Angereds bokmässa 19 sept och Bokmässan play-sändningar 26-27 september
-Litteratur- och demokratiutbyte Sverige-Sydafrika med fokus på minoritetsspråk och översättning start hösten 2020
-Nordisk konferens för litteraturhus, i samarbete med Nordiska litteraturhuset i Åmål, (framflyttad till) november 2020
-Utvecklingprojekt till förlagen i Västsverige, 1 miljon i KKN-stöd.
-Lagerhusets 100-årsjubiléum och kort om lokalrelaterade frågor.

8. Ev. övriga frågor (mejlas gärna in i förväg så vi kan anpassa tiden)
Styrelsen välkomnar särskilt feedback och idéer kring serien medlemsutvecklande kurser för kommande år 2021.

9. Mötet avslutas

Vi ser fram emot att se er och höra av er på ett eller annat sätt: mycket varmt välkomna, till litteraturhuset eller zoomrummet!

/Styrelsen

HÄR FINNS PDF MED INKOMNA MEDLEMSANSÖKNINGAR att besluta om.