Medlemsmöte Göteborgs Litteraturhus ideell förening

12 september 2023, kl: 17:30

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Den 12 september kl 17.30-18.30 är det dags för höstens medlemsmöte, där föreningen Göteborgs Litteraturhus medlemmar fattar beslut om ansökningar om medlemskap och diskuterar gemensamma frågor som styrelsen arbetar med.

Har du övriga frågor eller förslag att ta upp, mejla dem till styrelsen i god tid.

Vi kommer under mötet behandla följande medlemsansökningar som beretts av styrelsen: Carlssons Bokförlag och Läsfirman Eva Selin.

Från kl 17 serveras smörgåsar, frukt och juice, kaffe/te, kl 17.30 startar mötet.

OSA till sofia.grasberg@goteborgslitteraturhus.se

 


DAGORDING medlemsmöte tis den 12/9 kl 17.30-18.30

1. Mötet öppnas, val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner

4. Presentationer av medlemsansökningar.

5. Beslut om medlemsansökningar.

6. Information om höstens planer, samt inbjudan att lämna synpunkter och förslag om:
a) Fråga om arvodering av arbete utfört av styrelsen utöver styrelsemöten och medlemsverksamheter. I takt med att föreningens verksamhet och samarbeten växer ökar också möjligheterna för – och efterfrågan på – styrelsen att delta i samverkande möten och frågor som rör utvecklingsarbete och strategiska frågor. Styrelsen presenterar ett förslag till principer för arvodering för uppdrag inom styrelsen och vill höra medlemmarnas synpunkter på detta. Det förslag som ges ryms inom årets budget.

b) Samarbetet med Folkuniversitetet: vårt nuvarande samarbetsavtal med Folkuniversitetet löper ut i september 2023. Information om vad detta innebär för föreningen och föreningens medlemmar.

c) Information om arbetet med halvön/ Älvstranden etc

d) information om – och inbjudan till – att utbilda sig till läsledare inom metoden Shared reading.

7. Ev. övriga frågor (Inga inkomna.)

8. Mötet avslutas.

 

Efter mötet blir det mingel och samtal för de som vill stanna kvar en stund.

Väl mött och varmt välkomna!
/Styrelsen