Medlemsmöte Göteborgs Litteraturhus

15 september 2017

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Varmt välkomna på medlemsmöte i ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus!

Mötet tar ställning till de medlemsansökningar som inkommit och beretts av styrelsen, och ifyllnadsval för den vakanta platsen som suppleant står på dagordningen. Volontärer till föreningens program Scener & samtal den 29-30 september efterlyses och information ges om programmet och nyheter där.

Mötet inleds med lite mingel med smörgåstårta och bubbel!

Fredag den 15 september kl 17.00 -ca 18.00 (klockan 17.30 börjar själva mötet).

 

Dagordning:
1. Mötet öppnas och val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Presentation av ansökande föreningar och organisationer som söker medlemskap vid detta tillfälle. Här finns ansökningarna.
5. Inval nya medlemmar
6. Fyllnadsval av suppleant i styrelsen
7. Nyheter om Scener & samtal den 29-30 sept, samt presentation av styrelsens förslag för höstens diskussions- och beslutsprocess angående framtiden för dessa program.