Medlemsmöte ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus

13 september 2022, kl: 17:30

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Kära medlemmar!

Nu är det dags för medlemsmöte igen och dagordningen hittar ni här. Mötet äger rum  den 13 september kl 17.30. (Smörgåsar, juice/ te/kaffe finns framdukat från 17.00.)

Vi vill också passa på att bjuda in er till en kväll tillsammans med våra sydafrikanska samarbetspartners i organisationen Hear my voice och de poeter som kommer resande till årets bokmässa. Varmt välkomna till en ”meet and greet” med poesi, spoken word, musik, mat, vin och mingel den 20 september kl 18.00 .

 

Dagordning medlemsmöte tis den 13/9 kl 17.30-18.30 
 

1. Mötet öppnas, val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner

4. Presentationer av medlemsansökningar: 3 ansökningar har inkommit (mejlades ut 6/9)

5. Inval nya medlemmar .

6. Information om höstens planer samt inbjudan att lämna synpunkter och förslag om:

– Bokningspolicyn uppdateras: vi är en växande förening och lokalen är nästan helt fullbokad i höst. Styrelsen och de anställda ser över bokningspolicyn och presenterar ett förslag till revidering som ni gärna får lämna synpunkter på.

– Medlemsutbildningar: info om de utbildningar som gjorts, väntar – och så vill vi gärna ha in förslag och önskemål på nya. 

– Hemsidan: Under vintern planeras en satsning på att arbeta om och nylansera föreningens hemsida. Vi vill gärna höra era synpunkter, behov, förslag under processens gång. 

– Att anlägga en halvö: Info om arbetet med att anlägga av en halvö utanför i älven och hur det kan komma att påverka verksamheten.

7. Ev. övriga frågor (mejlas till styrelsen två veckor före mötet).

8. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Styrelsen

OSA senast 9 september till: info@www.goteborgslitteraturhus.se