skrift | Mellan minnen och glömska – en kväll om minneslitteratur