Minneskonst, ett samtal om Patrick Modianos författarskap

26 november 2015

Arr: Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys

Om glömska, skuld och sorg – och om arbetet att minnas.

En ung man betraktar ett foto av sin far och hans vänner: I en by i utkanten av Fontainebleuskogen står en brokig skara män som träffats för att göra affärer. Berättaren frågar sig i vilken värld fadern levde. Spåren leder tillbaka till ockupationsåren. Vem var fadern egentligen?

Artonåriga Thérèse befinner sig på metrostationen Châtelet under rusningen. I folkströmmen på rullbandet ser hon en kvinna klädd i gul kappa. Hon tycker sig i kvinnan känna igen sin mor som påstods ha dött i Marocko tio år tidigare. Hon beslutar sig för att följa efter henne.

En dag 1988 ser Patrick Modiano en notis i en kvällstidning från 1941: En femtonårig flicka anmäls saknad av sina föräldrar. Modiano kan inte sluta tänka på den judiska flickan och hennes öde. Under de kommande nio åren försöker Modiano rekonstruera flickans liv, 1997 ges Dora Bruder ut.

Den franske författaren Patrick Modiano, född 1945 och bosatt i Paris, har sedan debuten skrivit ett trettiotal böcker. Han räknas som en av den franska efterkrigslitteraturens stora författare och 2014 tilldelades han Nobels litteraturpris med motiveringen: ”… för den minneskonst varmed han frammanar de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld.”

Medverkande Per Arne Tjäder, doktor i litteraturvetenskap, författare och kulturjournalist. Han har varit dramaturg på Göteborgs Stadsteater och skrivit flera teatervetenskapliga böcker. 2014 publicerade Daidalos hans bok Gare d’Austerlitz – En bok om Patrick Modiano.

Eva Löwsted är Psykolog och psykoanalytiker.

Samtalet startar 18.30.