FRAMFLYTTAT/ INSTÄLLT. Monstervågen. Ett samtal med Lars Berge

07 december 2020

Arr: Göteborgs Litteraturhus & Minerva & Albert Bonniers förlag

Samtalet flyttas fram pga Corona. Återkommer snart med nytt datum.

Monstervågen: Är det möjligt att spolas överbord från ett skepp och sedan upp på däck igen med nästa våg? Det är åtminstone vad som har berättats i en Västerbottnisk släkt i över hundra år. Men är det sant? Olav Fumarola Unsgaard i samtal med Lars Berge om havets och minnenas psykogeografi.

Ett samarbete med Minerva, fackförfattarsektionen inom Sveriges Författarförbund och Albert Bonniers Förlag

Anmälan via e- post.

Fotograf Lars Berge: Sofia Runarsdotter