Musik & protest 1968–2018 – release x 2

08 maj 2018

Arr: Ord & Bild, Daidalos, Göteborgs universitet

Välkommen till en dubbel releasefest där vi presenterar både en bok och ett nytt tidskriftsnummer!

I boken ”1968: Revolutionens rytmer – en berättelse om hur musik och uppror skakade världsordningen” utforskar Håkan Thörn sambanden – och spänningarna – mellan den musikaliska explosionen och 1968 års proteströrelser, framför allt i USA.

Håkan Thörn och Catharina Thörn, båda forskare vid Göteborgs universitet, är dessutom gästredaktörer för Ord&Bild nr 2-3 2018 som har temat ”Protest! 1968–2018”. Numret undersöker arvet efter proteståret 1968 i texter om bland annat urbana uppror och urbefolkningars kamp för sina landområden.

Program:
18.00 Dörrarna öppnar
18.30 Samtal ”1968: Revolutionens rytmer” med Håkan Thörn och Martin Aagård, journalist och författare
19.30 Samtal ”Contemporary protest in the U.S. and the legacy of 68” med Don Mitchell, Uppsala universitet och Catharina Thörn, Göteborgs universitet, med utgångspunkt i Ord&Bilds temanummer om protest
20.30 Poesiuppläsning: Segal Mohamed
20.45 Musik: The White Clouds
DJ:s: Ord&Bilds redaktörer Ann Ighe & Marit Kapla

Fri entré och förfriskningar!

Festen är ett samarrangemang mellan bokförlaget Daidalos, tidskriften Ord&Bild och Göteborgs universitet.