"My brain hums with scraps of Poetry and Madness"

19 december 2021, kl: 17:00

Arr: Kvinnlig Prioritet

Tillsammans med Kvinnlig Prioritets husband

Välkomna den 19 december 17.00-20.00 när Kvinnlig Prioritet bjuder in till litterär afton för och av unga kvinnor med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Äntligen är det dags för ännu en sammanslutning inom projektet ”My brain hums with scraps of poetry and madness”; ett tryggt och målgruppsanpassat litterärt forum där målgruppen sedan i maj har träffats i syfte att genom skapande av text lyfta sina egna erfarenheter utifrån sina villkor.

Denna söndag bjuder Kvinnlig Prioritet nu in er att ta del av de alster som skapats inom forumet, och möta de personer som deltagit i projektet

Kom, mingla och upplev de textbaserade tidslinjer, uttryck och fragment som uppstått, och uppmärksamma deltagarnas intima berättelser och former tillsammans med oss.

Under kvällen kommer ni dessutom att få chansen att höra Kvinnlig Prioritets husband framföra låtarna från vår vinylskiva Triumf att finnas till – tonsättningar av Edith Södergrans poesi till förmån för unga kvinnor i psykisk ohälsa.

Kika in på www.kvinnligprioritet.se för mer information, eller maila till projektledare Anna Karlsson på anna.karlsson@kvinnligprioritet.se

Välkomna!

”My brain hums with scraps of poetry and madness” drivs under 2021 och 2022 med syftet att skapa trygga och målgruppsanpassade litterära forum för unga kvinnor i psykisk ohälsa; forum där deltagarna genom skapandet av egna text uttryck kan lyfta sina egna erfarenheter och problematik rörande den egna situationen utifrån sina villkor. Projektet redovisas genom publika sammanslutningar runt om i Sverige där målgruppen får framföra sina textalster och dit allmänheten och för målgruppen berörda aktörer från platsens region bjuds in. Detta dels för att uppmärksamma samt skapa medvetenhet kring målgruppens prekära situation. Dels för att skapa ett tryggt litterärt forum för målgruppen att ta plats inom kultursverige på sina villkor.

Projektet genomförs med bidrag från Kulturrådet, Mölndals Stad och Tranemo kommun.