När humanismens fördämningar brister

25 april 2022, kl: 18:00

Arr: Ordfront

Varmt välkomna på släppfest för När humanismens fördämningar brister av Andreas Magnusson. Det blir mingel, boksamtal (kl 18.30) och musik. Vi bjuder på något att skåla i.

I boken När humanismens fördämningar brister synar Andreas Magnusson mediala strukturer och samhälls­förändringars inverkan på den offentliga debatten. Vi får ge­nom konkreta exempel följa den snabba förändring som många opinionsbildare och politiker har genomgått – personer som Joakim Lamotte, Hanif Bali, Katerina Janouch och Björn Ranelid, i likhet med politiska partier och ledarredak­tioner. Hur hände detta? Och kan och vill vi hitta en väg tillbaka?

Osa senast 21 april till sara@ordfrontforlag.se