När våra läppar talar tillsammans #2

23 mars 2017

Arr: Textival

Begär, kön, kärlek

 

Zafire Vrba
Cecilia Anell
Edda Manga

Samtalsledare: Karin Brygger

Torsdag 23 mars 19:00-21:00

 

Under fyra kvällar våren 2017 möts författare, poeter, forskare och textkonstnärer för läsningar och samtal om begär, kön, kärlek, erotik och litterära motståndsstrategier i den samtida litteraturen. När våra läppar talar tillsammans är en programserie om begärets politiska potential och möjligheten till agens och motstånd inom samtida litterärt skapande.

 

OM DE MEDVERKANDE:

Zafire Vrba
Vrba är född 1980, är svensk-tjeckisk konstnär och pedagog/sexualupplysare uppvuxen i Växjö och Prag. Under 00-talet hade Vrba sin konstnärliga bas i Tel-Aviv i Israel, Darmstadt i Tyskland och i Göteborg. Sedan 2010 bor och arbetar Vrba i Stockholm där hen är medlem i konstkollektivet Corso, Föreningen JA! och i styrelsen för the Unstraight Museum. Vrba arbetar bland annat som programledare för Sexbyrån på Utbildningsradion. Vrbas konstnärskap omfattar pedagogik, performances, film, foto, text och workshops. Verken utforskar och ger kommentarer till frågeställningar om reproduktion, lust, religion och transpolitik.

Cecilia Annell
Annell är född 1965, är litteraturvetare och verksam vid Södertörns högskola. Hon disputerade 2016 med avhandlingen Begärets politiska potential. Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Mesiel-Hess Die Intellektuellen.

Edda Manga
Manga är född 1969 i Bogotá, Colombia, är en svensk idéhistoriker och debattör. Hon disputerade 2002 med avhandlingen Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag. En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodriguez tänkande. Hon har bland annat varit redaktör för Feministiskt perspektiv och arbetar sedan 2016 som forskare på Mångkulturellt centrum. I sitt arbete undersöker hon intersektionen mellan koloniala diskurser, globala maktstrukturer och postkolonial teori.

Karin Brygger
Brygger är född 1978 och är poet, konstkritiker och doktorand i litteraturveteskap vid Göteborgs Universitet. Hon debuterade 2006 med diktsamlingen What is love och har sedan dess publicerat Vi kom från överallt (2015) och Borta minns (2016). Hennes dikter har även publicerats i bl.a. poesiantologin Blå blixt och i antologin Om detta sjunger vi inte ensamma.

 


Titeln till programserien är hämtad från den fransk feministiska teoretiker Luce Irigaray (f. 1930) som i den poetiska essän ”Quand nos lèvres se parlent” (1976) föreslår en alternativ feminin symbol till fallosen i den lacanianska psykoanalysen. Läpparna på en gång talets och det kvinnliga könets universum, kan betraktas som ett alternativ till fallos, en kritisk intervention i den lacanianska psykoanalysen där kvinnan och kvinnlig sexualitet inte får utrymme och där ingen plats i språket finns för kvinnlig subjektivitet och sexualitet. Att använda sig av läpparna som trop kan förstås som ett strategiskt diskursivt drag, ett alternativt sätt att förstå kvinnors anatomi (könet som inte är ett) och mänsklig sexualitet som inte redan är impregnerat av ett manligt språk.

Vi hoppas att med programserien skapa ett sammanhang som ger en känsla av vad det innebär när våra läppar talar tillsammans.

Det är fri entré och först till plats som gäller så kom i god tid.
Varmt välkomna!