hades | Nedstigning 1: från Hades till helvetet

Målning av Gustave Doré