NOFF i samtal om Förlagshandboken

04 maj 2023, kl: 16:30

Arr: Föreningen Lagerhuset

Bokutgivning är i mångt och mycket ett lagarbete – oberoende av om man arbetar självständigt eller i ett team. Under de möten som sker mellan medlemmarna i Nordiska oberoende förlags förening, NOFF, väcks alltid intressanta diskussioner och frågor: Hur fungerar upphovsrätten? Vilka distributörer finns? Hur söker jag litteraturstöd? Hur marknadsför jag mina böcker? Så växte tanken fram att, i samarbete med studenter och lärare på Förlagskunskapen på Stockholms universitet, samla svaren på dessa frågor i en handbok som kan utvecklas och uppdateras i takt med tiden; en kärnfull och aktuell introduktion till professionellt förlagsarbete.

Här får du en introduktion till Förlagshandboken och en chans att ställa frågor och diskutera med Mats Ingelborn, NOFF. Träffen är för dig som är på gång att starta förlag, tidskrift eller fanzine men även dig som är intresserad av kulturprojektledning och där det finns mycket att lära av bokbranschen. Vi bjuder på fika och kommer att vara i Kulturverkstans klassrum på plan 1 i Lagerhuset.

Arrangeras inom ramen för projektet ”Publicistisk verksamhet i förändring” med stöd av Västra Götalandsregionen och i samarbete med Göteborgs Litteraturhus och Nätverkstan.