Nuruddin Farah i samtal med Elise Karlsson

13 maj 2016

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Göteborgs Litteraturhus har bjudit in en av vår tids stora författare, Nuruddin Farah, till Göteborg. Vi är enormt glada och stolta över att presentera ett program där han under två dagar gästar staden och deltar i två författarsamtal. Den 13 maj kl 19.00 samtalar han med Elise Karlsson i Göteborgs Litteraturhus.

 

Nuruddin Farah är en författare som ifrågasätter våra invanda föreställningar. Han skriver om exil, sexualitet, kön och identitet och om de gränser som skapar länder – men också om de gåvor och hemligheter som mänskliga relationer bygger på. På svenska är han aktuell med återutgivningen av trilogin Blod i solen, som New York Times utropat till ”Ett mästerverk” och Washington Post skriver: ”Vad som varit så extraordinärt med Farahs fiktiva värld är den centrala platsen han gett kvinnor. Farah är en av kontinentens ledande feminister.”

Kl. 19:00
Fri entré

Trilogin Blod i solen är en stor litterär skildring av Somalias samtidshistoria, från kriget om Ogaden-provinsen på 70-talet, över till Siad Barres alltmer korrupta militärregim, fram till en nation på gränsen till upplösning. Som ingen annan skildrar Farah människans splittring mellan tradition och frigörelse i skuggan av en nation i fritt fall. Trilogins böcker Kartor (1986), Gåvor (1993) och Hemligheter (1998) är nu aktuella på svenska på Modernista förlag.

Redan debuten Adams revben blev omtalad för sitt inkännande porträtt av en utsatt ung kvinna. Utöver Blod i solen-trilogin har Farah skrivit ytterligare två stora trilogier: Variationer på temat afrikansk diktatur samt Hemvändartrilogin. Nuruddin Farah — som 1998 mottog den prestigefulla Neustadt-priset, och som länge omnämnts som en Nobelpriskandidat — föddes i dåvarande Italienska Somaliland år 1945 och delar idag sin tid mellan Kapstaden och Minneapolis.


ELISE KARLSSON är författare till romanen Linjen (2015) som var nominerad till Sveriges radios Romanpris. Karlsson är också verksam som litteraturkritiker i Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning.


FLER PROGRAMPUNKTER
I ANSLUTNING TILL FARAHS BESÖK:

 

28/4 —  Kritikersalongen läser Kartor LÄNK

11/5 — Inför Nuruddin Farahs besök: Nya kartor. Om det postkoloniala Somalia och Göteborg idag. LÄNK

12/5 — Författarsamtal på Biskopsgårdens bibliotek Nuruddin Farah samtalar med författarkollegan Bile Hashi. LÄNK

 


Vill du sätta upp en affisch om Nuruddin Farahs stadsbesök? Ladda hem en HÄR
(Snyggast blir det om du klipper bort de vita kanterna (utskriftsmarginalerna).


 

Mer information finner du på vår sida på facebook.

 

Fri entré. Presenteras i samarbete med Bozar (Bryssel) och Internationell Författarscen Malmö.

 


Info in english:

Göteborgs Litteraturhus has invited one of the great writers of our time, Nuruddin Farah, to Göteborg. We are very proud to present a program where Farah is here for two days to participate in two writer’s talks. 13th of may at 19.00 he talks to Elise Karlsson at Göteborgs Litteraturhus.

Nuruddin Farah is a writer who probes and questions our predisposed wiews. His writing concerns exile, sexuality, gender, identity and the borders that manifest nation states – but it is also a writing about those gifts and secrets that human relations are build upon. Farah’s trilogy Blood in the Sun has just been published again in swedish, a trilogy that New York Times hails as a ”Masterpiece” and Washington Post writes: ”What has been so extraordinary about Farah’s fiction from the very beginning is the central place he has given women. Farah is, in fact, one of his continent’s major feminists.”

 

Time: 19:00
Free entrance

 

The Trilogy Blood in the Sun is a grand literary work firmly set in the resent history of Somalia, From the war with Ethiopia over Ogaden in the 70s, the increasingly corrupt military regime of Siad Barre to a nation falling apart.

The three books of the trilogy Maps (1986), Gifts (1993) and Secrets (1998) are now available in swedish on Modernista förlag.

Nuruddin Farah — who i 1998 received the prestigious Neustadt-prize, and and for a while now has been mentioned as beeing on the Nobel-prize shortlist — was born in the former Italian Sonaliland in 1945 and now resides in Capetown as well as Minneapolis.
ELISE KARLSSON is the writer of the novel Linjen (2015) which was nominated for Sveriges radios Romanpris. Karlsson is also a literary critic for Aftonbladet and Uppsala Nya Tidning.

Other related arrangements:

11/5 — Nya kartor. (New Maps) From postcolonial to Göteborg today. LÄNK

12/5 — Writer’s talk at Biskopsgårdens bibliotek Nuruddin Farah talks to fellow writer Bile Hashi. (The talk will be held in english) LÄNK