Nya kartor. Om det postkoloniala Somalia och Göteborg idag

11 maj 2016

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Kl 18- ca 20.00 Föreläsningar, folkbildning, poesi.

Redan på onsdagen den 11 maj inleder vi Nuruddin Farahs Göteborgsbesök med ett arrangemang bestående av två föreläsningar. Kvinnorättsaktivsten Jamila Said Musse undersöker tillsammans med Adna Dahir och Farhiya Ali Mohamed från nybildade föreningen Children of the Horn de sociala och historiska bakgrunden till Farahs författarskap. Tillsammans upprättar de samband mellan dåtidens Somalia och nutidens Göteborg.

 

Varmt välkomna till en kväll med föreläsning om Somalias postkoloniala historia och ett personligt föredrag om villkoren för döttrarna av den somaliska diasporan, varvat med nyskriven poesi. Nuruddin Farahs romantrilogi Blod i solen är kvällens utgångspunkt. Somalias historia är lika intressant som den är komplicerad; vad hände under perioden för romanernas handling och varför, hur var det att arbeta och leva där då?

Kvinnorättsaktivisten och folkbildaren Jamila Said Musse föreläser. Efter en paus tar den nybildade föreningen Children of the Horn över. Adna Dahir och Farhiya Ali Mohamed framför ett personligt föredrag och Rahma Ali Mohamed framför nyskriven poesi. Kopplingar mellan det postkoloniala Somalia och Göteborg upprättas, samband mellan där och då – och här och nu.

 

PRESENTATIONER

Jamila Said Musse är före detta minister i Somalia och kvinnorättsaktivist. Hon har stor kunskap och långvarig erfarenhet av arbete med att driva olika nationella och internationella projekt inom området Familjers och barns hälsa, inklusive förhindrande av kvinnlig könsstympning. Under sitt yrkesliv i Somalia arbetade Jamila Said Musse som Director General för departementet för Kvinnors utveckling och familjefrågor, och senare även för Hälsodepartementet. Said Musse blev sedemera utnämnd till viceminister för departementet för Nationell planering och internationellt samarbete och därefter viceminister för departementet för Kvinnors utveckling och familjefrågor.

Children of the Horn

Children of the Horn (COH) är en ideell projektorganisation som grundades 2015 i Göteborg med visionen om att en rättvis värld är möjlig. COH vänder sig till kvinnor och fokuserar särskilt på de som lever i förtryck, våld och utsatthet i Afrikas Horn, Somalia. Children of the Horn stödjer organisationer i Somalia och genom detta partnerskap arbetar de för att kvinnor i Somalia ska kunna försörja sig själva och bestämma över sin egen vardag, få tillgång till sjukvård och medicin, och att alla barn ska kunna gå i skolan.

”Vi är tre tjejer mellan 20 och 21 år som driver och står bakom organisationen Children of the Horn. Vi har alla tre en somalisk bakgrund och föräldrar som kommer från Somalia. Vårt engagemang kommer ifrån att vi känner att vi har ett stort ansvar i kampen för social rättvisa och en bättre värld. Utöver vårt ideella engagemang är vi studenter som jobbar och även aktiva inom ungdomsorganisationen Fryshuset och kulturhuset Frilagret. Nuruddin Farahs Kartor följer pojken Askars strävan efter att finna sig själv samtidigt som Somalia kämpar för att finna en nationell identitet efter det blodiga etiopiska inbördeskriget. Hela berättelsen genomsyras av sökandet efter en identitet och tillhörighet vilket vi i Children of the Horn kan relatera till. När man har en invandrarbakgrund kan man många gånger känna att man slits mellan två kulturer och därför kommer vi prata om hur det är att vara en svensk somalier i dagens samhälle samt hur det är att växa upp med en tvådimensionell identitet.”

Dörrarna öppnas kl 17, föredrag kl 18.00 – 19.45 (paus) 19.15 – ca 20.