Nyskrivet

04 juni 2015

Arr: Litterär gestaltning, Akademin Valand, GU

Nyskrivet är en fristående kurs i litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Kursen är ett samarbete med Folkhögskolan i Angered. Under kvällen läser kursdeltagarna ur pågående arbeten och en ny antologi – direkt från tryckpressen – presenteras.

Lärare för kursen är Khashayar Naderehvandi och Elise Ingvarsson.

Mer info kommer!

Fri entré.