redaktionella praktiker – undersökande böcker –

17 oktober 2018

Arr: OEI

utvidgade publiceringar – infrastrukturella intensiteter –

Interventioner av och samtal mellan Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg (OEI och OEI editör), Mathias Kokholm (Antipyrine och Monsieur Antipyrine [DK]) och Nils Olsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, GU) om redaktionella praktiker som konstnärliga och litterära former, extra-disciplinära verktyg för förändring och skapande av nya rum för läsande, skrivande och tänkande.

Onsdag 17 oktober
Kl 19 – 21


 

Antipyrine är ett Aarhus-baserat oberoende förlag som drivs av redaktören/curatorn Mathias Kokholm, och som utger publikationer inom en mängd skilda områden: konst, litteratur och teori, ekonomi, teknologi, vandalism, publicering som medium och praktik, science fiction och konceptuell poesi. Antipyrine är en öppen situation och arbetar ofta kollektivt och researchbaserat. Antipyrine organiserar även seminarier, workshops och utställningar, driver en bokhandel på Kunsthal Aarhus och ger ut tidskriften Monsieur Antipyrine, som ”allerede er ude af sync med fortid, fremtid, nutid, samtid, sommertid og vintertid og befinder sig godt dér, mellem årstiderne og Statstidende. De voldsomme følelser og de intense udsving, den store uret og den pinefulde uretfærdighed, intet er andet end en leg.”
www.antipyrine.dk

 

OEI är en Stockholmsbaserad tidskrift för extra-disciplinära rum och av-disciplinerande ögonblick – experimentella former av tänkande, montage mellan poesi, konst, filosofi, film och dokument; kritiska undersökningar, redaktionella utsägelser och estetiska teknologier, icke-bekräftande skrivande, spekulativa arkeologier, nya ekologier och alternativa historiografier. OEI har utkommit med 81 nummer och OEI editör med ett 100-tal böcker: undersökande poesi, estetiska dokument, teoretiska och poetologiska texter etc. Som en del av sin publiceringspraktik har OEI också organiserat runt 300 arrangemang: från uppläsningar, presentationer, föreläsningar och samtal till seminarier, filmvisningar och utställningar. OEI är ett litterärt och konstnärligt projekt som drivs av Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg.
www.oei.nu

 

Nils Olsson är litteraturvetare verksam vid Institutionen för Litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Han har under de senaste åren arbetat med programmet Redaktionell praktik och är också verksam som skribent, kritiker och redaktör.