Fotografi och montage: Cecilia Grönberg | redaktionella praktiker – undersökande böcker –

Fotografi och montage: Cecilia Grönberg