Om Atlantvärlden

26 februari 2019

Arr: Glänta produktion

Ett samtal om när Europa upptäcktes, Nordamerika erövrades och en ny värld uppstod däremellan.

Olav Fumarola Unsgaard samtalar med Axel Andersson på Göteborgs litteraturhus den 26 februari kl 19.00.

 

Det finns många historier om de första européerna som kom till Nordamerika, men färre om de som reste från andra hållet: de från den nordamerikanska urbefolkningen som upptäcker Europa via européernas koloniala sjövägar.

Historikern Axel Andersson skildrar den norra Atlantvärlden genom att följa sändebud och fångar från de nordamerikanska urbefolkningarna såväl som europeiska kolonisatörer. Tjugoen Atlantkorsningar och sex livsöden illustrerar världarnas möten och de komplexa förhandlingarna om identiteter och maktförhållanden under perioden mellan femton- och sextonhundratalens början, innan etablerandet av beständiga europeiska bosättningar. Tjugosju nedslag i migrationens och kolonialismens historia som fortsätter att hemsöka de båda världsdelarnas självbilder.

Inspirationen kommer bl a från Paul Gilroys The Black Atlantic som efter sin publikation 1993 banade väg för att förstå havet som en plats i egen rätt och gav teoretisk tyngd åt det nya fältet atlantisk historia. Andersson tar sig här an historier från det som kallats ”den röda Atlanten” i en bok som är den första i sitt slag på svenska.

Axel Andersson är historiker och kritiker. Han är författare till A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the Kon-Tiki Expedition och Den koloniala simskolan.

Olav Fumarola Unsgaard är redaktör, skribent och programansvarig för Göteborgs litteraturhus.

Tisdagen den 26 februari på Göteborgs litteraturhus. Dörrarna öppnas kl 18. Samtalet börjar 19. Snacks och diverse drycker finns.