Om deltagande och erkännande

29 maj 2023, kl: 18:00

Arr: Tidskrifterna Ord&Bild och Fronesis

Tidskrifterna Ord&Bild och Fronesis bjuder in till ett samtal om deltagandets och erkännandets villkor. Fronesis utkom nyligen med ett temanummer om erkännande – ett svårfångat begrepp som återfinns i skärningspunkten mellan filosofi, samhällsvetenskap och politik.

Ord&Bild publicerade i sin tur nyligen essän ”Solidaritet och deltagande i det litterära exemplet” av Karolina Enquist Källgren. I denna tycker sig Källgren se en tilltagande trend i samtida litteratur, där mångröstade kollektivromaner med dokumentära inslag diskuterar deltagandets villkor. Det är en litteratur som pekar mot nya former av solidaritet och gemenskap, menar Enquist. Det finns beröringspunkter mellan deltagandet och erkännandet, och vi tycker att det är spännande när olika perspektiv och discipliner möts, varför vi arrangerar ett samtal med Magnus Hörnqvist, kriminolog och en av redaktörerna bakom Fronesis erkännandenummer och Karolina Enquist Källgren, idéhistoriker.

Moderator är Ord&Bildredaktören Ann Ighe.
Samtalet äger rum på Göteborgs Litteraturhus måndag den 29:e maj kl.18.

Fri entré, ingen föranmälan behövs.

Läs Magnus Hörnqvist och Johan Lindgrens introduktion av Fronesis tema Erkännande ”Från existentiell strävan till politisk kamp”: https://fronesis.nu/wp-content/uploads/2022/07/FR07401.pdf
Läs Karolina Enquist Källgrens essä ”Solidaritet och deltagande i det litterära exemplet”: http://www.tidskriftenordobild.se/…/solidaritet-och…