Om Ingeborg Bachmanns Simultan

11 december 2018

Arr: ellerströms förlag

De fem novellerna i Ingeborg Bachmanns novellsamling Simultan (1972), som nu utkommer på ellerströms förlag, utgör var och en ett eget universum, där förståelsen, eller snarare bristen på förståelse – oöversättbarheten – står i centrum. På sitt karaktäristiska sätt väver Bachmann ihop huvudperson­ernas liv med varandra och med staden Wien. Boken skrevs parallellt med romanen Malina (1971) och ingår i det omfattande prosa­projektet ”Todesarten” som inte fullbordades, i och med författarens död i sviterna av en eldsvåda 1973.

Möt författaren Mikaela Blomqvist och översättaren Linda Östergaard i ett samtal om Simultan. Varmt välkomna! Mikaela Blomqvist är litteratur- och teaterkritiker, framför allt verksam på Göteborgs Postens och Aftonbladets kultursidor.

Linda Östergaard översätter tyskspråkig litteratur och har utöver Bachmanns prosa och dikter översatt bl a Terézia Mora, Judith Schalansky och Anja Utler.

Tisdagen den 12 december kl 19.00 – 21.00
Fri entré

Arr: ellerströms förlag.