Om radikal demokrati - ett samtal med Dalia Mukthar Landgren

06 februari 2017

Arr: Inst för kulturvetenskap Göteborgs universitet

Vad kan det innebära att tänka världen politiskt? Lever vi i en tid av demokratisk kris och hur tar den sig i så fall uttryck? Vad innebär radikal demokrati, och hur kan den förstås i teori och praktik?

 

Detta samtal med statsvetaren Dalia Mukthar-Landgren tar sin utgångspunkt i vad det innebär att tänka med och mot den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe. Mouffe är känd för sina teorier om det politiska, om demokrati och vikten av att lyfta fram konfliktlinjer.

Helena Holgersson, forskare vid Institutionen för Kulturvetenskaper, och Dalia Mukthar-Landgren konkretiserar i sitt samtal vad det innebär att tänka med Chantal Mouffe genom exempel från svensk stadsplanering, kommunpolitikens förändrade förutsättningar och de framväxande sociala rörelserna kring stadens utveckling. Mouffe är känd för sina teorier om det politiska, om demokrati och vikten av att lyfta fram konfliktlinjer.

Dalia Mukhtar-Landgren är statsvetare vid Lunds universitet och forskar om kommunal utvecklingsplanering och stadspolitik. Hon disputerade 2012 på en avhandling som undersökte hur synen på framsteg och gemenskap påverkar planeringstänkandet i teori och praktik, med avstamp i exemplet Malmö. Dalia är också medlem av redaktionskommittén för kulturtidskriften Fronesis och har varit medredaktör för nummer på tema Staden, tema Hemmet och bostaden samt tema Familjen.

 

18.00 – 19.30

Fri entré
varmt välkomna