Om Toril Moi och hur man talar med nazister

07 maj 2018

Arr: Ord&Bild, Nätverkstan, Göteborgs Litteraturhus

Välkomna till tredje samtalet i vår serie om språk som politisk handling!

I höstas samlade Nätverkstan de centrala inläggen i den heta debatten om Bokmässan och Nya Tider i boken Ska man tala med nazister?. I enlighet med sin ambition att verka för en kritisk offentlighet vill nu Nätverkstan – i samverkan med Göteborgs Litteraturhus, tidskrifterna Ord&Bild och Glänta samt förlagen Teg Publishing och Korpen – fördjupa diskussionen genom att inbjuda till en serie seminarier som syftar till att närmare undersöka förbindelserna mellan våldsam extremism, språk och politisk handling. Dessa kopplingar sker inte bara i politikens ytterkanter. I extrema tider gäller det att skärpa blick och öra för hur politisk handling, språk och våld sammankopplas även i politikens mittfält. Liksom att låta sig inspireras av goda exempel på hur en kan tänka och agera.

Denna gång har vi bjudit in psykologen och kritikern Mikaela Blomqvist samt genusvetaren Evelina Johansson till ett samtal om Toril Mois essä ”Språk och uppmärksamhet”. (Förlaget Faethon, i svensk översättning av Alva Dahl)

”Språk och uppmärksamhet” recenserades av Mikaela Blomqvist i Göteborgs-Posten och av Evelina Johansson i tidskriften Respons.

Toril Moi är en norsk litteraturprofessor och feminist som är verksam i USA. I essän undersöker hon hur vi genom språket kan förstå och förhålla oss till världen på ett uppmärksamt och ansvarsfullt sätt. Mot scientismens och postmodernismens förhållande till sanningen och språket ställer hon den svåra strävan att närma sig verkligheten. En viktig utgångspunkt är rättegången mot Anders Behring Breivik efter morden i Oslo centrum och på Utøya, som Toril Moi följde på plats. Hennes text är en stark uppmaning till läsaren att reflektera över sin egen läsning, sitt eget språk och dess etiska konsekvenser.

Marit Kapla, redaktör för Ord&Bild, talar med Mikaela Blomqvist och Evelina Johansson
Måndag den 7 maj kl 18.00.

Välkomna

Läs Mikaela Blomqvists recension här:

Läs Evelina Johanssons recension här: