Öppet möte om Litteratur och social välfärd

24 oktober 2023, kl: 18:00

Arr: Litteraturstaden Göteborg

Är du eller din verksamhet aktiv inom litteraturstaden, eller vill bli det?

-Välkommen på öppet möte om ”Litteratur för social välfärd”  – det är ett av sex fokusområden där Litteraturstaden Göteborg under 2022–2025 arbetar med att utforska hur olika metoder för läsande och skrivande kan stärka människor och hur fördjupad läsning kan vara en väg till förändring i livets olika skeden. Litteraturstaden bjuder in till öppna möten i varje samverkansområde.

OBS Detta möte äger rum på Världslitteraturhuset i Gamlestan.

Organisationer, föreningar och nätverk som är intresserade av dessa frågor bjuds nu in till ett öppet möte på Världslitteraturhuset den 24 oktober.

Ställ frågor, lyssna, få mer information, anslut till samverkan eller hitta nya samarbetspartners. Det finns även möjlighet att kort presentera sin verksamhet inom området. Fritt inträde.

Digitalt formulär för anmälan

Litteraturstaden Göteborgs huvudparter är Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus.

Program
Tid: 18.00–20.30
Plats: Världslitteraturhuset, Gamlestads Torg 11, Göteborg (konferenssalen)

18.00 Vad är Litteraturstaden Göteborg?
Om Litteraturstaden som öppet nätverk med internationella möjligheter

18.15 Fokusområde: Litteratur för social välfärd
Vad har gjorts, vad görs, vad är på gång inom Litteraturstaden Göteborg lokalt, regionalt, nationellt och internationellt?

18.30 Presentationsrunda
Ett antal organisationer, föreningar och nätverk presenterar verksamheter, idéer och behov.

19.30 Öppen dialog följt av mingel.