Litteratur+för+social+välfärd+utan+logga222 | Öppet möte om Litteratur och social välfärd