Illustratör Mikel Nilsson | Öppet möte: Vilken värld ryms i Litteraturstaden Göteborg?