Fotograf Susanne Kronholm, Illustratör Mikel Nilsson | Öppet möte: Vilken värld ryms i Litteraturstaden Göteborg?

Laurie Halse Anderson, ALMA-pristagare 2023. Illustration Litteraturstaden Göteborg: Mikel Nilsson.