Marit Kapla | Osebol – dikt och verklighet på skrivkammaren

Marit Kapla. Foto: Trinidad Carillo