Østermarie – Torsby, tur & retur

11 november 2015

Arr: Bengt Anderbergsällskapet

Bengt Anderberg på besök i Frödings Alster. Bengt Berg bläddrar i minnets album om sina möten med Bengt Anderberg, på Bornholm och i Värmland. Bengt Anderbergsällskapet hälsar alla välkomna kl 19-21. Fri entré.

UTSLYSNING AV BENGT ANDERBERGPRISET

Författaren Bengt Anderberg (1920-2008) blev känd med sin roman om Kain 1948, som väckte debatt. Han skrev bl a i BLM och kulturartiklar i Expressen under många år och var även en uppskattad radioröst. Att han skrev naturlyrik, dramatik, essäer och barnböcker är inte lika välkänt och inte heller hans omfattande arbete som översättare eller sakkunnig i Bibelkommissionen. Anderberg var bl a en engagerad pacifist, antirasist och miljökämpe och de frågorna är även aktuella i dag. Bengt Anderbergsällskapet har inrättat ett Bengt Anderbergpris till en person som verkat i hans anda som författare, journalist eller samhällsdebattör och genom ett engagerat, ärligt och självständigt agerande i frågor som rör fred, miljö, antirasism, antifascism och jämställdhet. En jury bestående av Bengt Berg, Eva Runefelt och Margareta Lundberg Rodin utser pristagaren. Priset 10. 000 kr och ett kilo av Anderbergs favoritchoklad planeras att delas ut lördag den 16 april 2016 på Litteraturhuset i Göteborg.

Välkommen med förslag på prismottagare senast den 15 januari 2016. Sänds till margareta.lundberg_rodin@hb.se. Bengt Anderbergs litterära sällskap 073- 230 59 04