2014-06-17 20.58.22 | På skrivkammaren: språk och självbilder

Malik Farah. Foto Kristín Bjarnadóttir