PEN: En kväll om Ungern

11 maj 2017

Arr: Svenska PEN

Rak labyrint. Om poeten Janosz Pilinszky och tystnaden, och om Ungern då och nu.

Vad sker i Ungern i dag på den litterära och politiska fronten, och hur är situationen när det gäller yttrandefrihet i praktiken? Hur ser Ungern ut ur ett historiskt perspektiv, samhälleligt och litterärt?

Torsdagen den 11 maj 19.00
Fri entré

 

Den ungerske poeten Janosz Pilinszky (1921 – 1981) står i centrum för en del av kvällens program. Vi får möta hans dikter i ett samtal mellan Emöke Andersson Lipcsey och Elise Ingvarsson, som samarbetat med nyöversättning av hans poesi. Hur skulle Pilinszky ha uppfattat dagens Ungern? Vad har hans poesi att säga om den samtida situationen?

Idéhistorikern Eszter Babarczy kommer att ge sina reflektioner över det samtida Ungern i samtal med Anna Mattsson.
Språk: svenska, ungerska, engelska.

 

Medverkande:

Emőke Andersson Lipcsey är författare, poet, översättare. Hon började sin litterära bana som avantgarde-poet med lyriska texter och visuell-poetiska verk vid tidskriften Magyar Műhely i Paris. På senare tid skriver hon mest romaner. Hennes senaste roman, Haren gör en kullerbytta, har kommit ut till den Internationella Bokfestivalen i Budapest 2017, april. Översätter tillsammans med Elise Ingvarsson dikter av den ungerska poeten Pilinszky.

Elise Ingvarsson, född 1979, är poet. Hennes senaste diktsamling Fem minuter av ditt liv kom 2013. Hon arbetar också som skrivarkurslärare på Folkhögskolan i Angered, för kursen ”Konstnärligt skrivande”, som är ett samarbete med Akademin Valand. Tillsammans med Emöke Andersson Lipcsey översätter hon nu János Pilinszky – en poet som hon läst i många år, känner ett djupt släktskap med och beundrar. Hon läste som ung en kortkurs i ungerska för att en dag kunna översätta honom till svenska, men allt hon hann lära sig var de ungerska språkljuden, alfabetet. Därför är samarbetet med Andersson Lipcsey en förutsättning för att hon ska kunna föra hans dikter in i den svenska poesin.

János Pilinszky (1921-1981) ses som en av Ungerns främsta poeter. Han debuterade med diktsamlingen Trapéz és korlát (Trapets och barr) som slog genom direkt. Som journalist arbetade han bland annat på den katolska tidningen Új ember. Under sin livstid fick han uppleva både den fascistiska och kommunistiska diktaturens natur. Under långa tider tvingades han till tystnad. Tretton år senare kom hans andra bok, Harmadnapon (På den tredje dagen). Under 1960 talet publicerade han endast tretton dikter. På 1970 talet desto fler. När hans samlade dikter gavs ut under namnet Kráter (Krater) 1976, såldes upplagan omedelbart slut. Det fanns en djup vänskap mellan honom och Tomas Tranströmer, som översatt femton av hans dikter. En större samling av hans dikter, översatt av Gábor Harrer och Karl Vennberg kom ut i Sverige med titeln Krater 1987.

Eszter Babarczy är ungersk idé-och konsthistoriker, universitetslärare, redaktör, översättare.

Hennes främsta akademiska intresseområden är relationen mellan historia och nationer, relationen mellan familjer och individer och elit inom samhället. Hon publicerade essäer och böcker med dessa teman. Hon är aktiv i icke statliga organisationer  (NGO) och deltog i flera projekt som stödjer utbildningen av barn med romsk bakgrund.

Hon är en av dem som grundade organisationen Egymillióan a Magyar Sajtószabadságért En Million För Ungersk yttrandefrihet.

Anna Mattsson, författare, översättare och styrelsemedlem i Svenska PEN.