artinsideout | Plats. Poesi. Periferi – Po Tidholm och sex nordiska poeter

Heide von Wright, Helena Österlund, Jonas Rolsted, Morten Langeland, Åsa Maria Kraft, Jun Feng/Jimbut.