forstasida_jiddischdikter | Natten läser stjärnor – en poesikonsert