Poesiläsning på persiska med Zalmay Kave

12 oktober 2019

Arr: Hanaförlaget

Fri entré. Tid 14-17

Välkommen till poesiläsning på persiska med Zalmay Kave.

شعرخوانیوگفتگوپیرامونزبان،پیاموتعھدشعر

بازلمیکاوە

مجریبرنامھ:سلیمانقاسمیانی

زمان:شنبھ12اکتبر،ساعت14

Lördagen den 12 oktober, kl.14.00-17.00

ورودبرایعمومآزاداست