Praktik i Afghanistan

24 augusti 2015

Arr: Svenska Afganistankommitén

Praktik i Afghanistan – bilder och intryck av landet, människorna och SAKs verksamhet

Kl 18.30 – 20.30. Siri Sutcliffe Larsson utbildar sig till gymnasielärare och gjorde praktik på Svenska Afganistankommiténs utbildningsenhet i Kabul.

Siri Sutcliffe Larsson är två år in på sin gymnasielärarutbildning med inriktning på samhällskunskap och religion. Vårterminen 2015 gjorde hon 4 månaders praktik på Svenska Afghanistankommitténs utbildningsenhet i Kabul. Hör henne berätta om sin vardag, vilka problem och funderingar hon stötte på under praktiken och om alla härliga möten med barn och vuxna.