PRIO 0TILL18

06 september 2017

Arr: Kultur i Väst

FN:s konvention om barnets rättigheter ger alla barn upp till 18 år rätt till konst, kultur, eget skapande, deltagande i kulturlivet, att yttra sin åsikt och påverka beslut som rör dem. Men ges alla barn verkligen denna rätt? Vilka barn är det som har tillgång till kultur? Hur kan barn påverka den konst och kultur som skapas för dem?

PRIO 0TILL18 är en manifestation och en mötesplats. Deltagarna på PRIO 0TILL18 kommer att mötas, inspireras och fördjupa sig i många olika sätt att arbeta med barn, kultur och delaktighet. Det blir konstupplevelser, föreläsningar, workshops och seminarier, flera av dem tillsammans med barn. Tillsammans ska vi problematisera och undersöka, vända upp och ned på våra föreställningar och utmana oss själva, skapa nya nätverk, möta andra yrkesgrupper och prova olika metoder.

Målet är att ta rejäla kliv framåt mot ett kulturliv som är tillgängligt för alla barn och unga – på riktigt.

PRIO 0TILL18 mer information + biljettbokning.