Prisutdelning för den 4:e Litteraturtävlingen på spanska i Göteborg

28 april 2024

Arr: Acle

ACLE bjuder in till prisutdelning för den 4e:e Litteraturtävlingen på spanska i Göteborg

Den 28e april delas ut tre priser i två kategorier, 1:a, 2:a och 3.e pris till ungdomar upp till 16 år och 1:a, 2:a och 3:e pris för vuxna och tävlande över 16 år.

Instruktioner:
1. Valfrtti tema
2. Texten ska vara max 2 A4 sidor, storlek 12 pkt.
3. Texten ska vara på spanska, oavsett deltagares nationalitet.
4. Texterna ska vara autentiska.
5. Deltagarna ska vara folkbokförda i Sverige och närvara vid prisutdelning.
6. Texterna kan skickas fram till den 10 april.
7. Prisutdelning äger rum den 28:e april i nära anslutning till Världsbokdagen
8. Texterna som vinner kommer att publiceras i magasinet El Timonel.

• Texterna signeras med pseudonym.
• Texterna skickas, tillsammans med namn och adress till deltagaren, till epost adressen juntadirectiva@aclegbg.se

Vinnarna i tävlingen belönas med presentkort på böcker.