A_Coast,_1903 | Psykiatrin i litteraturen, litteraturen i psykiatrin

Kustlandskap II, 1903 av August Strindberg (Nationalmuseum)