Radikalt forum

28 oktober 2023, kl: 10:00

Arr: Clarté, Flamman, Fronesis, Ord&Bild, Röda rummet, Tidskriftsverkstan

Välkommen till en heldag med föredrag, panelsamtal och diskussioner om aktuella politiska frågor!

Vi lever i en tid präglad av kriser och katastrofer. Dagligen möts vi av nyheter om utsläpp, krig, pandemi, våld, nedskärningar och ekonomiska misslyckanden. Vi behöver mötas för att diskutera vad kriserna handlar om, hur de hänger samman och vad vi kan göra.

Genom att arrangera Radikalt forum hoppas vi att känslan av van- makt ska kunna brytas och att forumet kan leda till att vi hittar nya samarbeten, samlar kunskap, skapar debatt och möjligheter till gräsrotsorganisering kring de frågor som bränner i samtiden.

Forumet avslutas med mingel och fortsatta diskussioner.

 


PROGRAM

10.00-10.45
VÄRLDEN OCH VÄNSTERN UNDER TVÅ ÅRHUNDRANDEN
-Föredrag av Göran Therborn, författare och sociolog vid University of Cambridge

Göran Therborn tar ett helhetsgrepp om 1900-talets stora land- vinningar i levnadsstandard, livslängd och frigörelse för att kunna teckna en bild av det kommande århundrandet. Fram tonar en osäker och hotfull framtid präglad av tre stora utmaningar: den hotande klimatkatastrofen, världens nya imperialistiska geopolitik och den bottenlösa ekonomiska ojämlikheten.

Moderator: Carl Wilén, medlem i redaktionerna för Röda rummet och Fronesis

11.00-11.45
HÖGERRADIKAL TAKTIK OCH STRATEGI I FINANSKRISENS KÖLVATTEN
-Panelsamtal med Anton Törnberg, sociolog vid Göteborgs universitet, Mathias Wåg, grävande journalist och aktivist och Myra Åhbeck Öhrman, debattör och medieprofil.

Sedan finanskrisen 2007–2008 har den högerradikala rörelsen vuxit tillsynes obehindrat. Men vad består den av? Vilka strategier och taktiker använder den? Vad – om något – kan vänstern lära sig?

Moderator: Vanja Carlsson, medlem i Fronesis redaktiskommitté

LUNCH

13.00

EKOMODERNISM, NEDVÄXT OCH MILJÖRÖRELSENS VÄG FRAMÅT
Panelsamtal med Irma Källström, aktivist i Ta tillbaka framtiden, Håkan Thörn, sociolog vid Göteborgs universitet, Rikard Warlenius, humanekolog vid Göteborgs universitet och journalist.

Varje dag möts vi av nyheter om nya klimatrekord som inte ens kan ignoreras av borgerlighetens organisationer och medier län- gre. Måste svaret på det akuta klimatnödläget innehålla ett visst mått av anpassning till existerande teknik och energislag som är mindre dåliga än fossila bränslen, eller bör det mötas med krav på nedväxt? Vilka skulle konsekvenserna för miljörörelsen vara?

Moderator: Lotte Schack, medlem i Röda rummets redaktion

14.30

GIGEKONOMINS FRAMTID
Panelsamtal med Ella Petrini, Gigwatch och Anders Teglund, musiker, förläggare och författare.

Efter tio år ser vi till sist försök att reglera gigekonomin. Men in- nebär det att företagens jakt på billig, flexibel arbetskraft försvin- ner – eller att den hittar nya uttryck?

Moderator: Jacob Lundberg, nyhetsredaktör för Flamman

15.45
SOCIALISM OCH TRO

Panelsamtal med Beata Agrell, litteraturvetare vid Göteborgs universitet och Stefan Arvidsson, religionsvetare vid Linnéuniversitetet och redaktionsmedlem i magasinet Parabol.

Socialismen har inte bara vunnit sina segrar genom att tilltala människors förnuft – den har också satt socialisters hjärtan i brand. Vad är det som har gjort den politiska ideologin till djup övertygelse, till en röd tro för vilken tusentals människor till och med har offrat sina liv. Och vad för slags tro rör det sig om?

Moderator: Leonidas Aretakis, chefredaktör för Flamman

17.00

DET SVENSKA KLASSAMHÄLLET
Panelsamtal med Lovisa Broström, ekonomihistoriker vid Göteborgs universitet och Petter Larsson, journalist och författare.

För att stöta på privata förmögenheter i den storleksordning som vi i dag kan bevittna i Sverige måste vi gå hela tvåhundra år tillbaka i tiden. Utvecklingen mot ökad jämlikhet bröts för fyra decennier sedan. Den skenande ojämlikheten fick en extra skjuts i samband med finanskrisen 2007–2008 och Coronapan- demin. Hur hamnade vi här? Vilken roll spelar meritokratin? Medelklassen?

Moderator: Ann Ighe, redaktör Ord&Bild

 


Radikalt forum arrangeras av: Clarté, Flamman, Fronesis, Ord&Bild, Röda rummet, Tidskriftsverkstan