Foto: Marie de Verdier | Release av romanen Och livet bara pågår av Ingela Wadbring

Foto: Marie de Verdier