Release: Den ohörda historien. Romska- och resandeberättelser

30 september 2016

Arr: Författarcentrum Väst

”Skriv rom tills dina fingrar blöder! Skriv om vårt folk. Skriv ner din historia. Utan en nedtecknad historia kommer vi inte ha något att lämna över till våra barn och barnbarn. Vår framtid hänger på det skrivna ordet.” /Bagir Kwiek

 

Den unika antologin med berättelser av romer och resande i Västra Götaland är klar! Genom att skriva ner sina livs historier har författarna också gett ovärderliga bidrag till vår gemensamma historia.

Tid: 17.30. Fri entré

Medverkande: Bagir Kwiek, Celina Adamsson, Bennie Åkerfeldt och fler av antologins författare

Majoritetsbefolkningen vet ofta mycket lite om landets romska och resandemedborgare liksom om de romer från andra EU-länder som vi idag möter på gator och torg. Den ohörda historien kan förhoppningsvis bli en länk mellan mellan våra kulturer och mellan det förflutna, nuet och framtiden.

Författare till antologin: Bagir Kwiek, Bennie Åkerfeldt, Kurt Magnusson, Celina Adamsson och Alex Skoglund Adamsson, Ajten Berlafa, Robert och Rade Simonović, Georgeta Baicu och Adela Jedu.