Release för det neuroqueera Kritiker-numret

07 juni 2023, kl: 18:00

Arr: Kritiker

Vi kanske kan prata i kors på egna språk?

Temat för det nya numret av Kritiker är neurodiversitet. Författare och konstnärer som bryter mot eller står i dialog med neurotypiska textpraktiker utmanar en påbjuden tystnad och visar andra sätt att förhålla sig till språk och verkligheter. Kritiker nr 67 välkomnar weirdteori, paradoxal patologi och begärsvindleri. Det är det neuroqueera numret.

 


Medverkande i numret:
Rebecka Bebben Andersson
Carsten Dahl
Gro Dahle
Hannah Emerson
Rosanna Fellman
Oscar Guermouche
Jen Hadfield
Dockskåpet
Helene Larsen
Joanne Limburg
Magne domantrener Skåden
Theodor Hildeman Togner
Ann-Marie Tung Hermelin
Elisabeth Hjorth
Anna Nygren

Under kvällen kommer det bli samtal, uppläsningar (på plats och digitalt), utställning.

Det kommer bli fest och deltagarna diskuterar som bäst hur en gör en release som inte följer neurotypiska mönster och kanske resulterar i panik, skam, ångest el dyl, det finns många oskrivna releaseregler och det är svårt att veta vad som blir bra och många olika behov – vi återkommer med mer detaljer!