Release för Erik Anderssons Torv

02 november 2023, kl: 19:00

Arr: Bokförlaget Daidalos

I sin nya prosabok Torv tar Erik Andersson med sig läsaren till torvmossar och diverse andra mer eller mindre vattengenomströmmade platser på Brittiska öarna och deras olika tids- och associationslager. Boken har en hel del gemensamt med Hem (2020), där det emellertid är socknar i Västergötland som står i fokus. Och båda dessa böcker har subtila förgreningar in i Erik Anderssons övriga författarskap, hans romaner, noveller och essäer.

I en tid där många riktar sin uppmärksamhet utåt, mot rymden, mot tekniken, vänder sig Andersson ner mot marken. Vad ser han? Jord, slyskog, stenmurar, torv. Vad heter platserna? Får han ont i fötterna? Ja ibland. Får han nog? Sällan, verkar det som. Han fortsätter. Vad är hans drivkraft?

Möt Erik Andersson i ett samtal med författaren och förläggaren Anders Teglund om torv och förbisedda samband. Centralt för samtalet kommer temat Rötter att vara. Hur ser Anderssons intresse för rötter ut? I relation till plats, till identitet, till språk och till växtlighet. Var kommer allt ifrån? Och varför finns det kvar?

Förlaget bjuder på dryck och tilltugg (torv).

Välkomna!

Fri entré