Releasefest för David Vikgrens nya bok Materialvägensägen

17 september 2019

Arr: Teg Publishing

Fri entré. Tid 18.00

Guds nåd och frid vare med eder älskade små barn som skall vakna ur dessa band!

David Vikgrens nya bok ”Materialvägensägen” är en grälsjuk skapelsedikt som genom försvinnande småsamhällen, naturresursutvinning, lokalpolitisk retorik och grammatiska missöden, mot alla odds söker frambesvärja öppningarna i den förhärskande historieutvecklingens markprojekteringsstängsel.

David Vikgren läser ut boken och visar den egna filmen ”En skog med ljudet av när den blir till”.

Kvällen till ära framträder även Fredrik Nyberg och Lina Ekdahl som förpoeter.

Arr: Teg Publishing

Fri entré, boken till försäljning samt förfriskning.

Välkomna!