Releasefest för ny bok om jämställdhet i förskolan

19 april 2017

Arr: Gothia fortbildning

Genuspedagog Lisa Andersson Tengnér, Göteborg, har tillsammans med docent i pedagogik, Mia Heikkilä, Stockholm, skrivit boken ”Att arbeta med jämställdhet i förskolan. Med norm-medveten pedagogik”.

Den 19 april kl 18.00 presenterar de den nya boken som finns att köpa till releasepris!

 

Förskolan ska arbeta aktivt med jämställdhet, men långt ifrån alla gör det. I Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning uppger tre av fyra förskolor att de inte har tillräcklig kompetens att, på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet, kunna utföra jämställdhetsuppdraget. Men hur kan förskolan arbeta för att ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller?

Läs en intervju med författarna!

 

Varmt välkomna!