Releasefest med vernissage och dansant lecture performance!

10 oktober 2015

Arr: Antirasistiska Akademin (ArA)

Kom och fira att Antirasistiska Akademiens böcker ”Antirasistisk ordbok” och ”Vardagens antirasism” nu ges ut, på Notis Förlag.

Kvällen bjuder även på vernissage av och med den chilensk-svenska författaren och serietecknaren Amalia Alvarez och dansaren, koreografen och aktivisten Clara Lee Lundberg gör sin dansant lecture performance ”it’s Black it’s White, yeah yeah yeah”

Tid: kl. 19.00-

ANTIRASISTISK ORDBOK:
Språk är ett viktigt medel i kampen för rättvisa. Den här ordboken samlar ett antal begrepp som Antirasistiska Akademin (ArA) anser är grundläggande för den antirasistiska kampen som förs idag i Sverige och i resten av Europa. Det är en samling av begrepp som har definierats och förklarats av ett flertal antirasistiska forskare i Sverige där många av oss är verksamma och anknutna till föreningen ArA.

VARDAGENS ANTIRASISM:
Varför en bok om antirasism? Det enklaste svaret skulle vara att det behövs på grund av den rasism som genomsyrar det svenska samhället. Ett mer invecklat svar är för att rasism präglar våra sociala relationer i olika dimensioner. Dessa dimensioner sträcker sig från den institutionella till den vardagliga, från den politiska till våra känslomässiga relationer. Det är med andra ord dessa relationer som medvetet eller omedvetet präglar våra liv, institutionellt och emotionellt. Vi behöver därför utbyta erfarenheter, tankar, visioner, metoder och strategier med varandra. Därför denna bok.

I denna antologi samlar vi 26 texter från en blandning av forskare, aktivister, poeter, författare, journalister, jurister och andra som i sin vardag har bekämpat rasism och diskriminering på olika sätt. En kamp som sker i vardagen, och som uttrycks i personligt kollektiva erfarenheter. En kamp som skapar en politisk identitet: antirasism. En antirasism som vet att en annan värld är möjlig.

Antirasistiska Akademien är en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas, och forskningsinstitutionernas alla verksamheter vilket skall utmynna i ett deltagande i det breda antirasistiska arbete som pågår överallt i samhället.

För hela helgens program se HÄR