KARA2_Silverfloden_omslag | Releaseparty för Silverfloden