Release för Lucy Calkins och Kathleen Tolans Att gå i huvudpersonens skor

04 april 2017

Arr: Bokförlaget Daidalos

 

Lucy Calkins och Kathleen Tolan är engagerade och drivande inom The Reading and Writing Project vid Teachers College vid Columbia University i New York. Lucy Calkins är en inflytelserik läspedagog med en rad böcker bakom sig.

Under hösten 2016 har Ewa Josefsson och Britta Stensson tillsammans med lärarna Linda Göthberg och Agneta Brodin drivit ett läsprojekt i en fjärdeklass i Vättleskolan i Angered. Tillsammans med eleverna har de med stöd i Calkins och Tolans Att gå i huvudpersonens skor läst och samtalat kring boken Tigern av Kate DiCamillo. Om detta projekt och vilka slutsatser man kan dra av det liksom om Lucy Calkins tankar och ideer i stort kommer de fyra lärarna att berätta

tisdagen den 4/4 kl 18.15

Dryck och tilltugg serveras.

Varmt välkomna!